Från en resa i Søramerika

Lite bilder av indianerna

Home


Christoffer Columbus

När Christoffer Columbus kom med båt till Amerika, var kontinenten inte öde. Atminstone 70 miljoner indianer bodde i hela Amerika året 1492.

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable.

Européerna fick ett dramatiskt inflytande på indianerna. Mängder dödades.

Christopher Columbus' ship

Världar kolliderade

Columbus tänkte inte på biologi, knappt ens på sjukdomar. Hans resa skulle visa sig ha mycket att göra med med sjukdomar.

Orsakerna är numera väl kända.

Sjukdomar, slaveri. Européerna kunde besegra och undertrycka ursprungsfolken tackat varu navigationskonst, militär teknologi och naturvetenskap. Frihet och tolerans fanns inte

Native Indian people
mountain road in South America
native indians shelter

Kontakta mig gärna via förmuläret.

* indicates required field